Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Gyulai Nyári Művésztelep 1969 óta működik Gyula városában, egyike a legrégebbieknek Magyarországon. Első vezetője, szervezője, a telep arculatának kialakítója Tóth Tibor festőművész (1923-2004) volt. A telep működésének alapja a klasszikus természetelvű látásmód szerinti alkotó munka. Felépítésében a régi nagybányai művésztelephez hasonló: az önállóan alkotó alapító és törzstagokon, meghívott művészeken kívül fontos szempont a szabadiskolában dolgozó fiatalok bekapcsolása a telep szellemiségébe. Miután a Gyulai Művésztelep legnagyobb vonzereje a modell utáni munka biztosítása: ez a főiskolára készülő fiataloknak is komoly lehetőség. A műtermekben a személyre szóló korrektúra mellett módjuk van az idősebb művészekkel való konzultálásra, a művek kölcsönös véleményezésére. A szorosan vett szakmai munkán kívül művészettörténeti, társadalomtudományi előadások is részét képezik a telep életének. A vita, a véleményalkotás és ezek ütköztetése mindig fontos célja volt ezeknek az estéknek, s egyúttal alkalmat szolgáltatott arra is, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a művésztelep tagjai és a városban élők között. Ezt erősítik a telepi időszakot lezáró vázlatkiállítások is, amelyen a városban és környékén készült műveiket mutatják be a résztvevők. Jelenleg Albrecht Júlia képzőművész a Gyulai Művésztelep Egyesület elnöke. Rajta kívül az alapító és törzstagok, a művésztelep alkotócsoportjának tagjai: Balogh Gyula, Marosvári György, Lakatos József Péter, Lukács István, Rácz Katalin, Szabó Éva Mária, Szakáll Ágnes, Székelyhidi Attila, Szőke Sándor, Tömpe Emőke. Ez a művészcsoport a természetes látvány élményéből kiindulva, de nemcsak a festőiséget látva benne, olykor kritikus éllel vállalta és vállalja a társadalmi környezet feltérképezését, szemügyre vételét, dokumentarista rögzítését. Munkásságuk a szociográfiai szemlélet és a természetelvű festésmód együttes megjelenésén alapul: új, iskolát teremtő látásmód a magyar képzőművészetben.