Magunkról

Magunkról

Az Egyesület elsődleges feladata, hogy segítse a Gyulai Nyári Művésztelep további működését.

A művésztelep 1969 óta működik, egyike a legrégebbieknek Magyarországon. A kezdetektől együttdolgozó alkotók társadalmi érdeklődése, szociografikus indíttatású realisztikus előadásmódja alapvetően meghatározza a telep szellemiségét. A jövőben is fontosnak tartjuk, hogy a telepnek ez a fajta karaktere megmaradjon. A célok meghatározása ennek függvényében történik.

Az Egyesület kulturális közhasznú tevékenységet végez, melynek során a következő célokat kívánja megvalósítani:

 1. Alkotási lehetőséget biztosítani hivatásos képzőművészeknek és pályára készülő fiataloknak – meghívottaknak és helybelieknek egyaránt.
  1. A szabadiskolai formában, a modell utáni rajzolás, festés, mintázás szakmai irányítással lehetőséget nyújt a mesterség elsajátítására. Ezen részt vehetnek a telep tagjain kívül a város képzőművészettel foglalkozó lakói is.
  2. A szorosan vett szakmai tevékenység mellett művészetekkel és társadalomtudományokkal foglalkozó előadások segítik a tájékozódást, a szakmai ismeretek bővítését.
 2. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy a művésztelep által képviselt és létrehozott értékek megjelenjenek a város kulturális életében. Ennek érdekében a következőkre vállalkozik:
  1. szervezi és támogatja a művésztelepen folyó alkotó tevékenység megismertetését; a művésztelepen elhangzott előadások nyilvánossá tételével és a kapcsolódó kiállítások aktív propagálásával;
  2. a művésztelep városon kívüli népszerűsítését –hangsúlyozva gyulai kötődését – kiállítások szervezésével és a hozzákapcsolódó dokumentációs anyag összeállításával segíti (CD, DVD, katalógus, szóróanyag, egyéb kiadványok, stb.)
 3. Kapcsolatot tart a helyi állami, társadalmi, kulturális szervekkel, szervezetekkel, illetve az országos szakmai szervezetekkel. Segíti Gyula város testvérvárosi és egyéb alapon kialakuló kulturális kapcsolatait.

 4. Igény szerint szakmai segítséget nyújt, szolgáltatásokat szervez, kulturális érdekvédelmet lát el.
 5. Az Egyesület társadalmi szervezetként, pályázati és szponzori támogatások megszerzésével járul hozzá a művésztelep hatékony működéséhez, szem előtt tartva a fönti kitűzött célok lehető leghatékonyabb megvalósítását.


Egyesületi alapszabályzat
Megnyitás új lapon